Werkwijze

Managen & Zo kiest ervoor klanten aan te laten geven hoe zij de werkwijze van Managen & Zo typeren. Dit gebeurt aan de hand van de vier, voor Managen & Zo, kenmerkende werkwoorden vernieuwen, verbinden, ontwikkelen en organiseren.

“Als Leona bij een organisatie komt werken dan gebeurt er wat, dan wordt er gemanaged en zo. Zij doet dit op een doeltreffende manier en ze slaagt erin medewerkers met zich mee te krijgen….dat doe ik zo. Zij stimuleert medewerkers om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en spreekt ze aan op taakvolwassenheid…..dat doe jij zo. Zij verbindt medewerkers met elkaar en stimuleert het werken in teamverband……dat doen wij zo. Het is dus echt Managen & Zo!”