Opdrachten Organisatieadvies

Overzicht opdrachten

  • Adviesrapport opstellen rond de positionering en het takenpakket van gedragswetenschappers;
  • Subsidieaanvragen & -verantwoording verzorgen en opstellen van beleidsnotities;
  • Onderzoek outsourcing bedrijfsmaatschappelijk werk;
  • Europese aanbesteding schoolmaatschappelijk werk;
  • Auteur van het boek: ‘Is de Klant Koning? Een klantgericht focus binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin’. (link naar boek maken: http://www.bol.com/nl/p/is-de-klant-koning/9200000005073856/)
  • Schrijven businessplan Preventieve jeugdhulpverlening;