Opdrachten Interim-management

Overzicht opdrachten

  • Het inrichten van een nieuwe productgroep CJG Gezinscoaching & Toeleiding;
  • Opzetten poot Preventieve jeugdhulpverlening: projectorganisatie, aanvullende financiering, tijdelijke operationele aansturing en borging in de organisatie;
  • Kwartiermaker Jeugdregisseur t.b.v. een sluitende zorgstructuur;
  • Aanpak overlastgevende jongeren;
  • Interim-management en outsourcing bedrijfsmaatschappelijk werk;
    Organisator Jeugdcongres ‘Sluitende Zorgstructuur’;
  • Interim-management Jeugdgezondheidszorg;
  • Organisator symposium ‘Passend Onderwijs: Kans of Kramp?’
  • CJG veranderopdracht.